Opleiding Vredeseducatie 2017

Ook in 2017 kan u opnieuw deelnemen aan de opleiding Vredeseducatie. In 10 sessies krijgt u basisbegrippen en praktische tools aangereikt omtrent vredeseducatie. De opleiding focust op de verschillende types van vredesopvoeding, op eerste hulp bij conflicthantering en enkele specifieke vormen van geweld. Inschrijven voor de volledige cyclus van 10 sessies kost 100 euro (50 euro voor studenten en gepensioneerden). U kan ook intekenen voor aparte sessies aan 12 euro per sessie (7 euro voor studenten en gepensioneerden). De sessies vinden plaats op woensdagnamiddagen in centrum Antwerpen (Stadscampus v/d Universiteit Antwerpen) tussen 15/2 en 3/5 2017.

Het volledige programma kan u hier raadplegen. Alle sessies gaan door in het gebouw 'Meerminne' in de Sint Jakobstraat tegenover de Sint Jakobskerk, in het lokaal M - 005.

De academische opening van de opleiding vredeseducatie zal doorgaan op dinsdagavond 14 februari 2017. Op het programma staat dan onder meer Christophe Busch met de uiteenzetting 'Het pad van (staats)terrorisme - cumulatieve radicalisering toen en vandaag.' U bent van harte uitgenodigd om deze openingszitting bij te wonen. Inschrijven kan via rogerboonen@hotmail.com. Deze zal doorgaan in de UA Aula in de Rodestraat.

Voor meer informatie over de opleiding of inschrijvingen, kan u terecht bij het Vredescentrum op het nummer 03 292 36 51 of u kan rechtstreeks contact opnemen met Roger Boonen, de coördinator van deze opleiding via rogerboonen@hotmail.com

Downloads