V- BOMMENWANDELINGEN

Samen met de dienst toerisme en met de gidsenvereniging van de stad Antwerpen werden door het Vredescentrum twee wandelroutes ontwikkeld: Antwerpen- Zuid (buurt KMSKA en Sint-Andries) en
Antwerpen-Centrum (buurt Keyserlei en Teniersplaats).

Hoewel Antwerpen op 4 september 1944 bevrijd werd, moesten de ergste dagen nog komen: op 7 oktober stortte een eerste ‘vliegende’ bom neer op Brasschaat, op 13 oktober in de stad Antwerpen… de laatste V-bom werd op 30 maart 1945 op Antwerpen afgevuurd. Over de inslagen van deze bommen mocht tijdens de oorlog weinig worden geschreven om de vijand in het ongewisse te laten, omdat hij tot doel had de haven van Antwerpen te treffen. Maar ook na de oorlog is in de handboeken geschiedenis weinig terug te vinden over de terreur van de V- bommen.

De wandelingen hebben tot doel de leerlingen te laten kennismaken met dit stukje terreurgeschiedenis. Voor ons lang geleden, maar voor veel kinderen in andere delen van de wereld jammer genoeg nog altijd brandend actueel. Het thema sluit aan bij de vakken geschiedenis, maatschappelijke vorming en het Project Algemene Vakken. Het kan ook behandeld worden als vakoverschrijdende eindterm ‘burgerzin’.

Doelgroep :Derde graad secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO, KSO)

Verloop:

De wandelingen starten in het Vredescentrum. Ze duren maximum 2 u. Gedurende de wandeling wordt een en ander uit de geschiedenis zichtbaar gemaakt: rol en verblijfplaats van generaal Armstrong, het verschil tussen V1- en V2- bommen, de voorlopers van de atoombom, schuilplaatsen van scholen en burgerbevolking, plaatsen waar inslagen een spoor nalieten en/of herdacht worden, de bouw van atoomschuilkelders…

Er is een educatieve map voorzien met foto’s, historische documenten, verwerkingsopdrachten en een aanzet tot verdere discussie over belangrijke actuele thema’s zoals de afbreuk van mensenrechten tijdens oorlog en bezetting, de strijd tegen massavernietigingswapens vandaag…

Deelnameprijs:65 euro voor 20 personen ( dit is de kostprijs van de stadsgids)

Inschrijven kan via 03 292 36 55 of info@vredescentrum.be.