Agenda

Inhuldiging Vredesmonument Deurne

  14/01 11:00 - 13:00

Inhuldiging Vredesmonument Deurne

Op zondag 14 januari 2018 om 11 uur wordt het ‘Vredesmonument Deurne’ op het Wim Saerensplein plechtig onthuld.
Dit monument is gebouwd ter nagedachtenis van een deel van het Deurns politiekorps dat op 14 januari 1944 door
de Duitse bezetter opgepakt en afgevoerd werd naar de concentratiekampen. Slechts 8 agenten keerden terug, 35
bleven achter en stierven. Een deel ervan wordt herinnerd via straatnamen om en rond het Wim Saerensplein. Het
Vredesmonument bestaande uit granieten zuilen (voor alle politieagenten die gestorven zijn) en granieten banken
(met de namen van de teruggekeerden) herinneren aan de gruwel van deze oorlog.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de feestelijke onthulling van het ‘Vredesmonument Deurne’ op zondag 14
januari 2018 om 11 uur op het Wim Saerensplein met korte toespraken van Frank Geudens, voorzitter adviescomité
‘Vredesmonument Deurne’ en Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter Deurne. Het district Deurne biedt u na de onthulling
een hapje en drankje aan.