Agenda

Opleiding Vredeseducatie: sessie 4

  14/03 14:00 - 17:00

Opleiding Vredeseducatie: sessie 4

De meeste vrijzinnigen noemen zichzelf humanisten. Een vrijzinnige humanist komt op voor de waardigheid van het menselijke bestaan van alle mensen, waar ook ter wereld. Hij streeft naar ontvoogding (of emancipatie), naar een maatschappij die gekenmerkt wordt door een grote mate van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hij is zich bewust van de beperktheid van zijn ken- en bevattingsvermogen en situeert zich in het totale bestaan vanuit een seculiere zingeving. Godsdiensten gaan uit van een transcendente instantie die de empirische waarneming of het reflexieve bewustzijn te boven gaan en die als zingevend wordt beschouwd. Ze verwijzen naar een ‘andere’ wereld, die wij nog enkel kunnen aanduiden als een vorm van verlangen, maar niet in heldere begrippen kunnen vatten of ons op een aanschouwelijke wijze kunnen voorstellen. Daarover en nog over zoveel meer spreken de professoren Rik Pinxten, Peter Schmidt en Jean-Paul Van Bendegem in de sessie van 14/03/2018: Vrede met of zonder God.

Locatie: Stadscampus Gebouw B (aan de Prinsstraat 13). Aula B-002

Inschrijven via: rogerboonen@hotmail.com

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.