Agenda

Opleiding Vredeseducatie: sessie 6

  28/03 14:00 - 17:00

Opleiding Vredeseducatie: sessie 6

In de sessie van 28/03/2018: Naar een solidaire samenleving/ De Supersamenwerker verdedigt Dirk Van Duppen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk te Deurne, een solidaire mens- en maatschappijvisie aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek van biologen, antropologen, neurowetenschappers en kinderpsychologen en toont hij overtuigend aan dat de mens in wezen ‘supersociaal’ is. Zijn getuigenis is een verademing in een tijdperk waarin we dreigen te vervallen in zwartgalligheid en in een cynische machteloosheid die alle sociaal engagement onmogelijk dreigt te maken. Mensen zijn volgens hem niet de koele op maximale winst beluste wezens die men in het neoliberale kapitalisme van hen probeert te maken, want onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie.

Locatie: Stadscampus Gebouw B (aan de Prinsstraat 13). Aula B-002

Inschrijven via: rogerboonen@hotmail.com