Geschiedenis

Geschiedenis

Het Vredescentrum houdt zich al sinds 1987 bezig met vredesopvoeding en herinneringseducatie voor jong en oud. Begonnen als een stedelijke dienst in een vleugel van het districtshuis Deurne worden herdenkingen, debatten en expo’s georganiseerd. Later wordt het initiatief voortgezet door het provinciebestuur. Het Vredescentrum groeit uit tot een vzw en verhuist naar de oude provincieraadzaal in de Lombardenvest.

Vanaf de jaren 2000 verschuift de aandacht meer en meer naar educatief aanbod op de scholen. Daarnaast wordt het Vredescentrum een ontmoetingsplaats voor partners die zich in en rond Antwerpen bezighouden met vredesthematiek.

Terugkerende activiteiten door de jaren heen zijn expo’s, lezingen, debatten, boekvoorstellingen, herdenkingsmomenten, filmvertoningen en het verzamelen van getuigenissen. Ook is het Vredescentrum partner in enkele grote evenementen in de herdenkingsjaren van Wereldoorlogen I en II, zoals de Pontonbrug in 2014 en het Bevrijdingsweekend in 2019.

We bereiken hiermee telkens een breed publiek van jongeren én ouderen. We motiveren hen over vrede en de oorlogsherinnering na te denken – omdat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn.

Tot 31 december 2019 was het Vredescentrum een vzw onder jarenlange voorzitterschap van Gilbert Verstraelen. Het laatste jaarverslag van de vzw vind je hier.