Situering

Situering

Het Vredescentrum is onderdeel van Stad Antwerpen en realiseert projecten in herinneringseducatie en vredesopvoeding. Dat doen we voor jong en oud via schoolprojecten, lespakketten, studiedagen, expo’s, lezingen en debatten. In onze projecten verbinden we het verleden met de hedendaagse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen.

De projecten en activiteiten van het Vredescentrum willen een ruime interpretatie van het concept vrede stimuleren. We willen Antwerpenaars doen nadenken over vrede en de dialoog versterken. Ons aanbod omvat zowel activiteiten naar aanleiding van actuele kwesties als publiekshistorische projecten over oorlog en vrede in de 20ste eeuw.

Het Vredescentrum speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en de samenleving. Al onze onderwijsprojecten sluiten aan bij de vakgebonden en vakoverschrijdende leerdoelen. Wij verwerken daarnaast in onze onderwijsactiviteiten de drie fundamenten van herinneringseducatie: ‘kennis en inzicht’, ‘empathie en betrokkenheid’ en ‘reflectie en actie’. In dit kader is het Vredescentrum een actieve partner van het Bijzonder Comité Herinneringseducatie (BCH).

Het Vredescentrum is gegrond in Antwerpen. Projecten vertrekken steeds vanuit een toenadering en samenwerking met de lokale partners en lokale doelgroepen. Wij werken samen met partners binnen de stad, het onderwijs, cultuur, erfgoed, herinneringseducatie en het maatschappelijk middenveld.

Het Vredescentrum werkt met een klein dagelijks team en een netwerk van freelancers en vrijwilligers aan deze doelstellingen. We stellen ons graag voor onder Medewerkers.

Het Vredescentrum krijgt advies en ondersteuning van een wetenschappelijk comité met de volgende vaste leden:

Prof. Dr. Herman Van Goethem (historicus en rector Universiteit Antwerpen);

Petra Gunst (coördinator externe relaties Vlaams Parlement);

Dr. Dimitri Roden (conservator Fort van Breendonk);

Dr. Maarten Van Alstein (senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut);

Simon Schepers (coördinator Bijzonder Comité Herinneringseducatie);

Jan Deboutte (ere-ambassadeur, hoofd van de Belgische delegatie International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA));

Prof. Dr. Tom Sauer (hoofddocent internationale politiek Universiteit Antwerpen);

Piet Van den Bussche (voormalig coördinator onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en

organisatieontwikkeling bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen).

 

Meer over onze ontstaansgeschiedenis lees je onder Geschiedenis.