Missie en doelstellingen

Missie en doelstellingen

Het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen is een vzw die in opdracht van de stad en provincie Antwerpen werkt aan projecten rond vredesopvoeding en herinneringseducatie, zowel voor jongeren als volwassenen. In deze projecten probeert het Vredescentrum verbindingen te leggen tussen verleden en heden en tussen het kleine binnenland en het grote buitenland. We werken hierbij zoveel mogelijk in partnerschap met anderen. Doelgroep van het Vredescentrum zijn scholen, middenveldorganisaties en geïnteresseerde bezoekers. Het aanbod is gevarieerd en bevat evenzeer debatten rond actuele kwesties als meer structurele projecten rond de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid.

Daarenboven is het Vredescentrum een ontmoetingscentrum. In dit kader biedt het Vredescentrum graag een forum voor studiedagen, tentoonstellingen, debatten en andere bijeenkomsten van vredesorganisaties en -initiatieven.

Op de Algemene Vergadering van 18 december 2014 werden de beleidsvisie en de strategische doelstellingen voor werkingsjaren 2015 en 2016 goedgekeurd. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Downloads
Strategische doelstellingen 2015-2016