Missie en doelstellingen

Missie en doelstellingen

Het Vredescentrum realiseert projecten in herinneringseducatie en vredesopvoeding. Dat doen we voor jong en oud via schoolprojecten, studiedagen, expo’s, lezingen, debatten, … In deze projecten leggen we verbindingen tussen verleden en heden, tussen nationale en internationale ontwikkelingen. Het aanbod is gevarieerd en bevat evenzeer debatten over actuele kwesties als meer structurele projecten over (de herinnering aan) de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid. Ook wil het Vredescentrum een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die wil samenwerken over herinnering, herdenken en vrede.

Het Vredescentrum werkt met een klein dagelijks team en een groot netwerk van freelancers en vrijwilligers aan deze doelstellingen. We stellen ons graag voor onder Medewerkers.

Het Vredescentrum is sinds 2005 een ‘vereniging zonder winstoogmerk’ en werkt nauw samen met de provincie en stad Antwerpen. Door beide overheden werden meermaals werkings- en projectsubsidies toegekend. Je leest meer over onze ontstaansgeschiedenis onder Geschiedenis.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestuursleden en de leden van de Algemene Vergadering.

Raad van bestuur
Voorzitter: Gilbert Verstraelen, districtsschepen Merksem
Ondervoorzitter : Luk Lemmens, gedeputeerde Provincie Antwerpen
Secretaris: Frank Geudens, voormalig provincieraadslid Provincie Antwerpen
Penningmeester: Livia Moreau, juridisch adviseur
Bestuurder: Christophe Busch, voormalig directeur Kazerne Dossin
Bestuurder: Frederic Hannequart, uitvoerend directeur Euroclear
Bestuurder: Nabilla Ait Daoud, schepen Stad Antwerpen
Bestuurder: Dirk Delechambre, woordvoerder Stad Antwerpen
Bestuurder: Claude Marinower, schepen Stad Antwerpen
Bestuurder: Koen Palinckx, historicus en districtsburgemeester Ekeren
Bestuurder: Annick Schramme, hoogleraar Universiteit Antwerpen
Bestuurder: Dirk Timmermans, pedagogisch adviseur
Bestuurder: Olivier Van der Wilt, War Heritage Institute
Bestuurder: Dimitri Roden, Fort van Breendonk


Algemene Vergadering
André Gantman, gemeenteraadslid Stad Antwerpen
Patrick Janssen, voormalig provincieraadslid Provincie Antwerpen
Philip Heylen, ere-schepen Stad Antwerpen
Luc Braeckmans, professor Universiteit Antwerpen
Piet Chielens, coördinator In Flanders Fields Museum
Philippe Demeyer, coördinator Vredeshuis Stad Gent
Bruno De Wever, hoofddocent UGent
Tom Claus, voormalig voorzitter vzw ´De 1ste V-Bom op Antwerpen´
Dirk Martin, voormalig adj.-directeur Studie en documentatiecentrum, Oorlog en hedendaagse maatschappij 
Simon Schepers, medewerker Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
Youssef Souissi, leraar Islam en voorzitter VOEM