Onderwijs

Onderwijs

Doorheen het schooljaar bieden wij tal van activiteiten. Bekijk hier per type onderwijs onze workshops, lesmateriaal en gastsprekers.

Het Vredescentrum bereikt jaarlijks duizenden leerlingen met een divers en actueel educatief aanbod. Naast inhoudelijke expertise zit onze kracht in flexibiliteit. Wij komen het liefst naar scholen toe om in dialoog te gaan met leerlingen in hun vertrouwde omgeving.

Het Vredescentrum biedt ondersteuning op maat om aan de slag te gaan rond diverse onderwerpen met betrekking tot herinneringseducatie en vredesopvoeding. Hierbij zoeken we altijd aansluiting met de leefwereld van de leerlingen en gaan we in op actuele uitdagingen.

Bij de ontwikkeling van onze lespakketten is rekening gehouden met de duur van lesuren en de leerdoelen van de verschillende leergebieden.

Meer info over ons aanbod Lager onderwijs

Meer info over ons aanbod Secundair onderwijs

Meer info over ons aanbod voor anderstaligen (NT2 en OKAN)

Contact: vredescentrum@antwerpen.be 03 338 36 51