Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen is het democratisch verkozen streekbestuur tussen het nationale niveau en de gewestelijke overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds.

Adres:

Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen, 2018

E-mailadres:

info@provant.be

Website:

http://www.provant.be/