Vlaamse Overheid

Vlaamse Overheid

Met het decreet van november 2016 tot afslanking van de provincies streeft de Vlaamse Regering naar een vereenvoudigde overheidsstructuur en maakt ze een einde aan een situatie waarbij verschillende bestuursniveaus dezelfde taken opnemen. Op 1 januari 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen.

Om een duurzame overdracht te bereiken, is 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd zorgen voor een continuering van de initiatieven die de provincies overdragen.

 

Adres:

Arenbergstraat 9
Brussel, 1000

Website:

https://www.vlaanderen.be