Lager onderwijs

Expo Anne Frank

Expo Anne Frank

Een nog steeds actueel verhaal.

Deze educatieve en leesbevorderende expo over het leven van Anne Frank blijft leerlingen raken. Verschillende interactieve opdrachten stimuleren om na te denken over de Tweede Wereldoorlog, het leven van Anne Frank en de onderwerpen (in)tolerantie en vrijheid.

Deze expo past in de eindtermen Mens en Maatschappij en Nederlands.

De bibliothecaris van Wuustwezel over de expo Anne Frank op locatie:

"Alles is goed verlopen. Jullie gidsen hebben dat weer heel goed gedaan; de reacties waren allemaal positief!"

Praktisch

Voor: leerlingen van de 3de graad lager onderwijs  en OKAN.

Duur: 2 lesuren

Waar: De expo reist de provincie rond. Informeer bij ons naar de verschillende locaties.

Prijs:  Prijzen kunnen per locatie verschillen. 

Meer weten of aanvragen

Aanbod