Lager onderwijs

Vluchtpost: nieuwe digitale zoom workshop

Vluchtpost: nieuwe digitale zoom workshop

De workshop Vluchtpost herwerkten we recent naar aanleiding van de coronamaatregelen. Deze nieuwe digitale workshop komt tot in je klas. Onze begeleider leert de leerlingen meer over vluchtelingen en begeleidt hen live door een leuke presentatie via een zoom sessie.

Wereldwijd zijn er ruim 70 miljoen mensen op de vlucht. In deze workshop maken leerlingen op interactieve manier kennis met vluchtelingen vandaag. Nadien maken leerlingen een kaartje voor kinderen in een opvangcentrum in Antwerpen. Dit tastbare gebaar geeft hoop aan leeftijdsgenootjes op de vlucht.

Deze workshop sluit aan bij de eindtermen Mens en maatschappij.

Praktisch

Voor: leerlingen van de 2e en 3e graad lager onderwijs

Duur: 1 lesuur

Waar: Live in je klas via een zoom-link

Te voorzien door de school: een laptop, beamer of smartboard en een wifi connectie

Prijs: 30 euro

Meer weten of aanvragen

Aanbod