Secundair onderwijs

Anne Frank in de klas

Anne Frank in de klas

Het verhaal van Anne Frank komt naar je klas.

Met een Japans verteltheater prikkelt en boeit een begeleider van het Vredescentrum leerlingen op interactieve wijze. Dankzij verwijzingen naar vandaag herkennen leerlingen een stukje van zichzelf in de alledaagse en niet zo alledaagse dagboekverhalen van Anne Frank. Naast belangrijke historische gebeurtenissen komen ook onderwerpen als racisme, discriminatie en vervolging aan bod. 

Deze workshop sluit aan bij de nieuwe eindtermen voor de eerste graad met oog voor de volgende sleutelcompetenties:

- Sociaal-relationele competenties

- Burgerschaps- en samenlevingscompetenties

- Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn

Praktisch

Voor: leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs, OKAN en BuSo in overleg

Duur: in onderling overleg (1 of 2 lesuren)

Prijs: 30 euro per lesuur

Meer weten of aanvragen

Aanbod