Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

 

De stad Antwerpen doet op dit moment een grondige doorlichting van de website www.vredescentrum.be met het oog op toegankelijkheid. De werkpunten die gevonden worden door deze oefening te doen, lijsten we hieronder op van zodra deze bekend zijn.