Over het Vredescentrum

Het Vredescentrum is onderdeel van stad Antwerpen en realiseert projecten in herinneringseducatie, vredesopvoeding en burgerschapseducatie. Dat doen we voor jong en oud via workshops, lespakketten, studiedagen, expo’s, lezingen, debatten, … In onze projecten verbinden we het verleden met de hedendaagse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen.
Meer over ons