Privacy en gebruik

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door de Stad Antwerpen ( informatieveiligheid [at] antwerpen.be (informatieveiligheid[at]antwerpen[dot]be), Grote Markt 1, 2000 Antwerpen) verwerkt.

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt  dienstverlening te bieden, gericht te communiceren, een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te bieden en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken zoals hieronder wordt beschreven.

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen geeft je persoonsgegevens enkel door aan derden om

  • de door jou gevraagde informatie te verstrekken;
  • de door jou gewenste dienstverlening (online) te realiseren;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als je wil weten of en aan wie je gegevens worden doorgegeven in een specifiek geval, kan je contact opnemen via informatieveiligheid [at] antwerpen.be (informatieveiligheid[at]antwerpen[dot]be).

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wil weten hoe lang je gegevens in een specifiek geval bewaard worden, kan je contact opnemen via informatieveiligheid [at] antwerpen.be (informatieveiligheid[at]antwerpen[dot]be). Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens door stad Antwerpen gewist.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met  informatieveiligheid [at] antwerpen.be (informatieveiligheid[at]antwerpen[dot]be).

 

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheden, als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

U kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II Laan 15

1210 Brussel

België

Tel. 02 553 20 85

contact [at] toezichtcommissie.be (contact[at]toezichtcommissie[dot]be)

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact [at] apd-gba.be (contact[at]apd-gba[dot]be)

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren via informatieveiligheid [at] antwerpen.be (informatieveiligheid[at]antwerpen[dot]be).