Over ons

Muur

Het Vredescentrum is onderdeel van stad Antwerpen en realiseert projecten in herinneringseducatie, vredesopvoeding en burgerschapseducatie. Dat doen we voor jong en oud via workshops, lespakketten, studiedagen, expo’s, lezingen, debatten, … In onze projecten verbinden we het verleden met de hedendaagse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen.

De projecten en activiteiten van het Vredescentrum stimuleren bovendien een ruime interpretatie van het concept vrede. We willen Antwerpenaars doen nadenken over vrede en de dialoog versterken. Ons aanbod omvat daarom zowel activiteiten naar aanleiding van actuele kwesties als publiekshistorische projecten over oorlog en vrede.

Het Vredescentrum is gegrond in Antwerpen. Projecten vertrekken steeds vanuit een toenadering en samenwerking met de lokale partners en doelgroepen. Wij werken samen met partners binnen de stad, het onderwijs, cultuur, erfgoed, herinneringseducatie en het maatschappelijk middenveld.

Geschiedenis

Het Vredescentrum houdt zich al sinds 1987 bezig met vredesopvoeding en herinneringseducatie voor jong en oud. Begonnen als een stedelijke dienst in een vleugel van het districtshuis Deurne worden herdenkingen, debatten en expo’s georganiseerd. Later wordt het initiatief voortgezet door het provinciebestuur. Het Vredescentrum groeit uit tot een vzw en verhuist naar de oude provincieraadzaal in de Lombardenvest.

Vanaf de jaren 2000 verschuift de aandacht meer en meer naar educatief aanbod op de scholen. Daarnaast wordt het Vredescentrum een ontmoetingsplaats voor partners die zich in en rond Antwerpen bezighouden met vredesthematiek.

Terugkerende activiteiten door de jaren heen zijn expo’s, lezingen, debatten, boekvoorstellingen, herdenkingsmomenten, filmvertoningen en het verzamelen van getuigenissen. Ook is het Vredescentrum partner in enkele grote evenementen in de herdenkingsjaren van de wereldoorlogen, zoals de Pontonbrug in 2014 en het Bevrijdingsweekend in 2019.

We bereiken hiermee telkens een breed publiek van jongeren én ouderen. We motiveren hen over vrede en de oorlogsherinnering na te denken – omdat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn.

Tot 31 december 2019 was het Vredescentrum een aparte vzw. De werking werd vanaf 2020 integraal ingekanteld in de stedelijke administratie. Sindsdien ontplooit het enthousiaste team zijn werking vanuit de Permeke-site.