Regina Sluszny: Oorlogskind tussen twee werelden

Nadat ze tientallen jaren haar getuigenis deelde tijdens bijeenkomsten, congressen en in onderwijsinstellingen, nam Regina Sluszny plaats voor de camera om haar levensverhaal voor  altijd vast te leggen. Haar meeslepende verhaal als ondergedoken Joods kind tijdens de Tweede Wereldoorlog is vanaf nu te zien in de educatieve documentaire van het Vredescentrum Regina Sluszny: Oorlogskind tussen twee werelden.

Bij deze documentaire ontwikkelde het Vredescentrum ook een educatief pakket met didactische tips.

3e graad van het lager onderwijs / 3e graad van het secundair onderwijs
Lager onderwijs: Leergebieden mens en maatschappij, sociale vaardigheden en Nederlands / Secundair onderwijs: Sleutelcompetenties m.b.t. burgerschap, historisch bewustzijn en mediawijsheid
Lager onderwijs: 1 lesuur / Secundair onderwijs: 1 tot 2 lesuren
Gratis

Benodigdheden lager onderwijs

 • Een smartboard of beamer met geluidsboxen
 • Internettoegang voor de educatieve documentaire (te bekijken op YouTube)
 • Invulboekjes
 • Tijdlijnen
 • Papier en schrijfmateriaal

Benodigdheden secundair onderwijs

 • Een smartboard of beamer met geluidsboxen
 • Internettoegang voor de educatieve documentaire (te bekijken op YouTube)
 • Slides met de vragen voor de klasgesprekken
 • Invulblaadjes vergelijkende opdracht (voor in de klas of thuis)
 • Tijdlijnen
 • Papier en schrijfmateriaal

Goed om te weten!